Vanningsinformasjon fra NIBIO, Landbruksmeteorologisk tjeneste
Velg stasjon:

Potensiell fordamping beregnes ikke utenfor vekstsesong. Vekstsesongen 2022 startet uke 12.
UkeLufttemperatur (°C) Nedbør (mm)Potensiell fordamping (mm)Vannbalanse (mm)
11.130.600
24.530.600
34.112.200
45.663.400
52.758.200
64.564.400
72.786.600
83.320.200
92.66.400
103.1000
114.824.800
1260.400
132.55.45.10.3
143.616.49.86.6
155.53.68.2-4.6
169.9016.9-16.9
178.5015.1-15.1
188.31015.5-5.5
199.933.414.319.1
20129.817.5-7.7
2111.948.817.431.4
2212.2219.1-17.1
231412.617.4-4.8
2413.233.220.912.3
25160.220.2-20
524.16.2-7.213.4
Total6.8181.6190.2-8.6

Veiledning

Bioforsk