Beregning av vannbalanse


Finansiert av Klima- og miljøprogrammet til Landbruksdirektoratet

Kontaktperson: Annbjørg Øverli Kristoffersen

Faglig ansvarlig: Hugh Riley

Programmering: Brita Linnestad

NIBIO har ikke økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten.