Andre data


Vanningsinformasjon

Nettapplikasjonen Vanningsinformasjon beregner vanningsbehov ut fra målt nedbør og beregna potensiell fordamping.

Potensiell fordamping

Beregning av potensiell fordamping pr dag kan gjøres fra siden Last ned beregnede data

Snø og telemålinger

Teledybde og snødybde ved værstasjonene på Kise (Nes på Hedmark, 129 moh) og Holt(Tromsø) måles jevnlig i vinterhalvåret. Nedenfor kan du laste ned data fra de siste årene:

Snø og telemålinger på Kise

Snø og telemålinger på Holt i Tromsø

Målingene er en del av NVEs markvannsprogram. Les mer om dette her ....

Varmesum og nedbørsmengde

For å finne varmesum og nedbørsmengde for en gitt periode for en målestasjon, velg den aktuelle målestasjonen og klikk på "Siste 30 døgn". Under avsnittet "Inneværende vekstsesong" kan du velge startdato og basistemperatur og få ut de summene du ønsker. Se eksempel for målestasjon Ås her