Data fra LMT


Bruk og videreformidling av data fra LMT

Alle data fra målestasjoner tilknyttet LMT-databasen er fritt tilgjengelig via nedlastingsfunksjonen i nettsidene (last ned). Ved bruk av data fra LMT skal det krediteres på en måte som gjør at opprinnelsen tydelig fremgår.

 

Vi har følgende anbefaling for referanser/kildehenvisning:

 

Norsk: Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT), lmt.nibio.no

English: Agrometeorology Norway, lmt.nibio.no

Ved mer detaljert referanse til data fra en enkelt stasjon og tidsperiode:

 

Norsk: Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT), lmt.nibio.no, navn på målestasjon, tidsintervall

English: English: Agrometeorology Norway, lmt.nibio.no, name of weather station, time interval

Hvis ønskelig kan LMT være behjelpelig med å fremskaffe data direkte fra databasen. Kostnader i forbindelse med tidkrevende oppdrag og bearbeiding av data må finansieres av brukeren.

 

Data fra stasjoner med eksterne eiere

LMT tilrettelegger gjerne for å hente inn og formidle data fra stasjoner med eksterne eiere, såfremt disse ønsker å stille sine data til rådighet og åpen bruk. Stasjonseiere må selv dekke kostnader til drift og vedlikehold av måleutstyr, mens LMT dekker kostnader med innsamling og formidling av data via LMTs nettsider.

 

Har du behov for spesielle måledata?

 

Ekstra sensorer må som utgangspunkt bekostes av brukeren. Unntak kan gjøres etter avtale dersom det er langvarig behov for dataene innen landbruksrettede tjenester.