Om LMT

LandbruksMeteorologisk Tjeneste (LMT) er et prosjekt i regi av Nibio, og har som hovedoppgave å skaffe meteorologiske data for varslingstjenester og forskning fra de viktigste jord- og hagebruksdistrikt i landet.


Detaljerte værdata formidles uten vederlag til en rekke brukere innen landbruk, forskning, samferdsel og kraftproduksjon. Dataene er et viktig fundament i flere tjenester som tilbys fra NIBIO (tidligere Bioforsk), bl.a. VIPS (Varsling innen PlanteSkadegjørere), grovfôrmodellen, nitrogenprognoser, vanningsinformasjon og JOVA-programmet. Meteorologisk Institutt er en viktig samarbeidspartner og data fra 52 stasjoner i helårsdrift presenteres på yr.no (været som var). LMT leverer også data til Jernbaneverket, Norges Geotekniske Institutt og NVE.

Drift av LMT finansieres gjennom midler til kunnskapsutvikling, -formidling og beredskap fra Landbruks- og matdepartementet.